Retrospektyvinis turto vertinimas yra svarbus procesas, kuris reikalauja atidžios analizės bei ekspertų įsikišimo. Tinkamai atlikta retrospektyvinio turto vertinimo procedūraturi labai svarbų poveikį turto savininko mokestinei prievolei ir net turtinių konfliktų sprendimui. Šiame straipsnyje susipažinsite, kas yra retrospektyvinis vertinimas, kokie yra pagrindiniai kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ypatumai bei kodėl svarbu tinkamai įvertinti paveldėtą arba kitaip perleistą turtą.

Retrospektyvinis vertinimas – kas tai?

Retrospektyvinio vertinimo procesas yra panašus į įprastą turto vertės vertinimo procedūrą. Pagrindinis skirtumas – jis atliekamas tuomet, kai reikia nustatyti turto rinkos vertę, kuri buvo praeityje. Retrospektyvinis vertinimas – tai turto vertinimo ataskaita, paruošta analizuojant rinkos konjunktūrą, buvusią prieš vertinimo datą, kuomet yra nustatoma seniau įsigyto (paveldėto) turto vertė.

Retrospektyvinis vertinimas atliekamas, kai:

  • dėl įvairių aplinkybių ir (ar) užsitęsusių procesų reikalinga nustatyti turto vertę praeityje;
  • neįmanoma atlikti turto (objekto) apžiūros, nes objektas (turtas) yra sunaikintas arba savininkui/užsakovui nėra žinoma objekto buvimo vieta;
  • apžiūros dieną yra pasikeitusios objekto (turto) fizinės charakteristikos ir neatspindi buvusios objekto (turto) būklės;

Retrospektyvinis vertinimas yra ypatingai atidus darbas tyrimų duomenų bazėse, renkant istorinius rinkos duomenis ir nagrinėjant vertinamą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą.

Kaip atliekamas retrospektyvinis vertinimas?

Retrospektyvinis vertinimas prasideda nuo konsultacijos, kurios metu vertintojas susipažįsta su klientu, jo poreikiais, gauna reikiamus dokumentus. Toliau seka duomenų analizė, po kurios vertintojas jau gali apžiūrėti objektą. Jeigu objektas yra sunaikintas ar pakeistas, specialistas gali remtis nuotraukomis arba ankstesniais fiksuotais duomenimis. Atlikus šiuos procesus surašoma turto vertinimo atskaita. Ataskaitoje pateikiamas išsamus turto aprašymas konkrečiu metu (vertinimo data):

  • turto įsigijimo datai aktualios rinkos apžvalga;
  • turto aprašymas (fizinės ir teisinės charakteristikos aktualios vertinimo datai);
  • atliktas remontas;
  • papildomi patogumai;
  • turto nuosavybės registravimo pagrindas vertinimo datai;

Vertintojai atidžiai ir kruopščiai įvertina, kaip turtas atrodė praeityje, palygina jį su kitais panašaus pobūdžio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto objektais toje vietovėje.

Retrospektyvinio turto (kilnojamojo ar nekilnojamojo) vertinimo darbų kaina yra nustatoma individualiai konsultacijos metu. Ji priklauso nuo vertinamo turto rūšies ir nuo datos, kuriai reikia apskaičiuoti turto rinkos vertę, senumo.